web analytics

Bisa Kdei – Bibi nti Lyrics

0

Bisa Kdei – Bibi nti Lyrics

READ: [Music Lyrics] Bisa Kdei – Hammer (Prod. by Guilty Beatz)

[1st Verse]

Na mesi obia Wodomi wo ni me sre sre
3bia me bibia menya nti
3bia na kakra hye meho nti
W3humi ah wafii wosi ahyire me!
Mesre woa ye woho 3dze hyire me oo
enka kramayi wofra Odwaye tuma
3daada me s3 wodomi 3d3 na s3 )hyena
Meni bi ah meho w3nim
See the way you dey love me
Maybe because of my something
How you dey love me 3bia na wop3 me bibi nti
Me maame tiasie nu
Asem ah )taa ka nus3
S3 Obi y3wo boni nas3 niho kyiri no mpo ah
Boa nu
Na b3bia 3de wo b3druo
Nti meti ho ye me tirimu fetaa
Me dwen obiaa hu adwen boni
But see the way you dey love me
3bia me bibia menya nti ah!
How you dey love me
3bia na me car bia metwi nti

READ MORE:  Shatta Wale – One Way Style Lyrics

Comments are closed.